Skip to main content

Full text of "History Of Ancient India"

See other formats


{\rtf1\ansi {\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red0\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red255\green0\blue0;\red255\green255\blue0;\red255\green255\blue255;}{\fonttbl{\f0\froman\cpg0\fcharset0 Times New Roman;}{\f1\froman\cpg1252\fcharset0 Times New Roman;}{\f2\froman\cpg1251\fcharset204 Times New Roman;}{\f3\froman\cpg1250\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\froman\cpg1257\fcharset186 Times New Roman;}{\f5\froman\cpg1254\fcharset162 Times New Roman;}{\f6\froman\cpg1253\fcharset161 Times New Roman;}{\f7\froman\cpg1255\fcharset177 Times New Roman;}{\f8\fswiss\cpg0\fcharset0 Arial;}{\f9\fswiss\cpg1252\fcharset0 Arial;}{\f10\fswiss\cpg1251\fcharset204 Arial;}{\f11\fswiss\cpg1250\fcharset238 Arial;}{\f12\fswiss\cpg1257\fcharset186 Arial;}{\f13\fswiss\cpg1254\fcharset162 Arial;}{\f14\fswiss\cpg1253\fcharset161 Arial;}{\f15\fswiss\cpg1255\fcharset177 Arial;}}{\stylesheet {\sbasedon222\f1\fs20 Normal;}}\paperw12240\paperh15840\margl1078\margr1859\margt1440\margb720 \sectd \sbknone\pgwsxn12240\pghsxn15840\marglsxn4516\margrsxn1859\margtsxn1440\margbsxn720\cols1\colsx60 \pard \plain \cbpat8\ql\li576\fi3402\ri806\sb0\sa0\sl-259\slmult0 \f1\fs20{\b0\i0\cf1\charscalex100\expndtw-21\f1\cchs0\lang1033\fs23 RULERS \expndtw22 outside the sway \sub o\nosupersub f th* \i r}\par \pard \plain \cbpat8\ql\li3683\fi0\ri0\sb835\sa0 \f1\fs20{\b0\i\cf1\charscalex100\expndtw-1\f1\cchs0\lang1033\fs23 Dynasty}\par \pard \plain \cbpat8\ql\li342\fi0\ri0\sb0\sa0 \f1\fs20\par \pard \plain \cbpat8\qr\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\sl-180\slmult0\tlul\tx238 \f1\fs20{\charscalex100\expndtw0\tab }{\b0\i0\cf1\charscalex100\expndtw20\f1\cchs0\lang1033\fs23 ^ ^au a long reign of 36}\par \pard \plain \cbpat8\ql\li281\fi842\ri0\sb7\sa0\sl-180\slmult0 \f1\fs20{\b0\i0\cf1\charscalex100\expndtw9\loch\af0\hich\af0\dbch\f1\cchs0\lang1033\fs23 \'97\hich\af0\dbch\af1\loch\f0\cchs0 -  vvun me friendship of Harsavardhana 67 \expndtw13 giving him a prized tooth-relic of the Buddha " \expndtw17 shrinement in Kanauj.  If the former  is  ^ \expndtw9 as seems rnVhlv t^i\loch\af0\hich\af0\dbch\f1\cchs0 \'97\hich\af0\dbch\af1\loch\f0\cchs0 '-\super 1 \nosupersub\expndtw8 court}\par \pard \plain \cbpat8\ql\li266\fi0\ri0\sb223\sa0\tx3038 \f1\fs20{\b0\i0\cf1\charscalex100\expndtw7\f1\cchs0\lang1033\fs23 "3\super 1\nosupersub tc{\charscalex100\expndtw0\tab }\expndtw-12 ,\sub r\nosupersub _\sub u\nosupersub \sub Lijx;11\nosupersub an-po/HT* -\sub a\nosupersub impor-}\par \pard \plain \cbpat8\ql\li241\fi0\ri0\sb0\sa1548\tx4975 \f1\fs20{\b0\i0\cf1\charscalex100\expndtw2\f1\cchs0\lang1033\fs23 tant state noTr\loch\af0\hich\af0\dbch\f1\cchs0 \'ab\hich\af0\dbch\af1\loch\f0\cchs0 ~~ j-    -{\charscalex100\expndtw0\tab }\expndtw0 (Ketas),}\par \sect\sectd \sbknone\pgwsxn12240\pghsxn15840\marglsxn4516\margrsxn4538\margtsxn1440\margbsxn720\cols2\colno1\colw1526\colsr976\colno2\colw720 \pard \plain \li0\ri0\sb0\sa0\pvpara\phmrg\posnegx-3438\posnegy58\absw0\absh1973\nowrap\dfrmtxtx40\dfrmtxty58 {\pict\wmetafile8\picw1574\pich3479\picwgoal892\pichgoal1972
010009000003270500000000f904000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02970d2606050000000102ffffff000500000009020000000005000000070104000000f9040000410b2000cc00ce005d0000000000970d260600000000280000005d000000ce0000000100010000000000a809000000000000000000000000000000000000ffffff00000000007ffeff7fdfdf6ef7fded7e58edffebedb6db6dbefbfe9fe8fffedfffffffbfffdfbebf78fffffffdffdfffffefee3b58edfeeb6dfedafff7dffcbed8ffffffffef7dffffefbc3ef8fff7dffdffffffffbbdc3ed8efb6dbeff7ffeffecbedb7d8effffffff6ddbfffff57aff0ffff6ffdfbbdfff76eae3fe8fff6df6fb67f7dbfdf6db6d8ffffffffdedeffffbffd7f08fffefffffffe7fffeffe4ff8fdf7ef6ffffb77ffdfed3558ffffffffd7dfedffedff9be8fffefffffefaffffbffebff8ffb7db7ff6cb7fffdbed3678ffffffffd7dbfff7efff3fb8ffffffffdedfffffadff15b8fffedbeeb6fbfdbfdf6df3d8ffffffffffffefffcbfd1df8ffffdfeffbff7ffe9fff3fd87dbedffffefbf7f6dbeef6f8ffffffefdfbffff6fd7e3f58ffffffffff7fffffbfee37e8ffbedb6fd7dfeff7cfee36f8fffffffff7debfff7efe3ff8ffffffffffffefffaefefde86fbedf7df7df7df6db7d16d8ffffffffffffffffd5f637f8effffbefffffffeeeefebfd86fffdffffedfedf7b52d3ba87ffffffdfffffffaffdf36d0fffffffdffffffddfffeffe86df7dbed96dbffbfdf7c97d8ffbfffff7fffffffdf7d3fe8fffffffffffeffffedfe6df8fff7fb6ff6df6fb6dbfeb6b8fffffbfdeffedfffafed7758ffffdbfffffbffffff7efef87ff6fd6ffedb6ffedb6df648fffffbffffff7ffddffabf58ffffffffffff7fffb7fceee8edbfdfbfdfdbffb6df6c76f8fffffbfffefbffffebfcaef8fdffffffffffffffdd6c3ff8ffffdfffbedbfdfefef6b778fffffffffffffff77bfcb758bfffffffffdffff76efd33f87ffffff5f6ffffb7f73e0ed8fffffffff7fffff77ffd77d8ffffffffffffffff3ffedd68fdfefffffedbffbedffc3af87fffffffffdfedfeff78f7f8fffffffffefbffffbefebff87fffdffdffdfefbedb6c96d8ffffffffffffffff5fecb338fffffbffffffffbf3db8b6d87fbffffdb6ffedd6fb2cb7f8ffffdbffffffeffdfffc7d78ffffffffffffffff3bfe7ff86db7fbfdffffbf769b7cbed8fffffffffefffffddf6cbef8ffffffffffffffffbffd7ff87df7fb7ff7fb7df7dbecbef8fffffffffeffbfaffffffff8fffffffffffffffffffebff87ff7dffff7dffffeffffb6d8fffffffffffffffff7febfe8effffffffeffffffbffe3bf87dfeffffd7dbeffffe4c3f48fffffffffefffffeffeaf7f8fffffffffffffeff7ffebfb8fffefb7fb6dfedbffb7f3ed8ffffffffffffffffbfaffff8ffffffffbffbffff7fecdfc86fffffedfffbeffedb7fb7d0fffffffffffffffeb57fdf78ffffffffffffffbf37fc3bd0fff6ff6db7fffdf7db7c7ed8fffffffffffbffffbffc7f68fffffffffffffdff5bfc7ec86fbffb7ffeff6fbfefeef7e8fffffffffffffff7feee16d8fffffffff7fffff77dfe15d86dbedbeffedbedf61becb6f8fffffffffffffffe0bfedba07fffffffffffffffddff3fd0fffffffdfeffedbf3f6d36d8ffffdffffffbfffe2efc5f787ffeffffffffffff2ffc3ff87df7ff7fbedb7fbf5bfcd6d8ffffffffffffffff3fd8b5c8ffffffffffffffde2ffc3a28efffdffff6dae7f6bd6ca678ffffffffefffefffbff87e00ffffffffffdfefff1ffc7a00fdf6fffdfefb75feb76cbe50fffffffffffffdfffbfcff907fffffffffffffff37fcfdf0efffdffdffdbfbfecbf8b2d8ffffffffffffeffefffd3ff8ffffdffffffffaff2afe57f8efffdffdbfffeefedf6db7f8ffffdfffffffbffe3dfcfff8ffffffffffff7dfd6ffc76d87ff6fbffffffeef69b2c9ed8ffeffffffeff6fff4dfc3fe07ffffffffffbf7ff5bfc7ff8fffeffeff7dffdf62fecbf787fffffffebdffefd3ffcbf78fff7fffff6fdfffd6bfc7ef86fbfdfedbffffdfe4bed1ed8fffffffffffd7ff6dff8b5f8ffffffffffdfffbe37f03fa8effedbfeb7fdfdf61b6cb6d8ffffdffffeffffb933fca770ffffffffffdbffed5fe86df8fdfffbfdb7dbfff61bfcb6c8ffffdffffeff7fee1bf076f8ffffff7ff6fefdbc37b4bd507fbefbedd6df7dbf57e836d8fffffffffffbfbf67f683068ffbfdfffdfffbffe2fb867f07ffedf7db6db6c765b6c1ee0effffffff7dbffbe3bb837f8ffffffefffdf7fdf7ffc75d8effffffdf7fbefb73f6876d8fffffffffefbbfea57e81738fffffffffadb7df57bf85ec0fff7fbfff6dffdb6db7cb6d8ffffffffff5bfffdafec3bb0ffffefffffffadbf2db83ed8fffedfefbaedfcb46bf836e8ffffffffeffbbfee37f83f58ffffefffbedfefff15e037a87df7fb7fbedb7deedf785ed8efbfffffaebb6fb63f6cbe28fffffffffffdf7aa1cfc7d68ffb6dfed92daec900b6cbe48ffffffeffff9afb40ad47d38fff7fffffffff5ed2eec3550efbfff7fb7db6fde5d2cb7e8fffedfffdefffff62ff87620ffffbfffff5aefb5e77c3c606dffdbedf6fd6db51bed7e58ffffbffff7fedbfcabbcf750ffffffffffffffb6af683b48f5b6dbbff7f96df653ecb658ffffffffbf7f7ffe2f7c3520ffffdffffefebfbc3b783e387ffffb6ededbffb6ad6cbf58ffffdfffdfffeff55eb825a0fffeffffb6edffff99f43b407fffdb6db6fbedb7abfcb6d0ffffbffdbffd7fde65fc3958fffffdffffdbfdff117c34087ffedf6db6df7eb61bfc3e28ffffdff7fbdf7ffe33fcdd10fffffdfff7dfefbe2dfc6ed0eff6dbefeefbefd45b7cb698ffffdffdf7ffffb7fffc5ba8fffffffffedfeddfd7fc7dd86ff7db6fb6dd7df2fb7c6a08ffffffff9edbffbdb7b42dd8ffffffffeefafff7cff65fe87ffedbef66fbfff6dd5ea278ffffffffbb7fdfd95fb44078fffeefffff7ffff77ffc14b8fdf7dbffbeffefb6997c3ad8ffbfdffffedfff7eb9f807b8fffffffffffff7ef1f786ec87df6ff6ffeff6dfedb6c77d8fffff7ffb7ffefff4fbc36f8ffffff7ff6fffecf03f41ff06dfedbff92db6dfe1bec77e8fffffffdbeffebf74f7aefa8ffffffefff3f7bf7ffec5de8fdffcffffedbedbefbfcaef8ffffdffffeffbffd47587d58ffffebffff7ffefb2cf877d8fffffdeffeff6db653fc97d8ffbffbfffdffdffe9de86f70fff7dffbf7ffefbd17fc7df8efb6efefb6df6efe0b78b6d8fffeff7ff9fffd9f3c6c3fd8ffffdfffdfff6ffe69ec3ff8fdfedb6ff6fa6cf612f452d8fffffffffedfefbd2b6c37f8ffffdffffb5effff13fc1f88edb7bbfeb6effebe5eeebd18fffffffdfffffdfe37e4f6a8ffffffefff2bebfe666c56b8edfedd6db95bffbe4b6cb658fffefbeffd7f7dff0f7c3eb8fffecfffae3df7be3bfe5eb0edbedfefb6df6fbeaaecb6a8ffffffffedffedfd11fe7438ffffff7fd7fbdffd2ff41688ffffdbeff7df6dbe3d7c3558ffffffffef7ff5be25fcdd68fffffffff77bfffefbfd3a98fff6dfefbedb6db45f6c3658ffffff7ff5ffefff5bfe5c38fff7ffffd7dcfffc777cfed8fdbedbefb55fadf6bb7cb67805000000070101000000030000000000}\par\pard \plain \cbpat8\ql\li0\fi0\ri0\sb774\sa0 \f1\fs20{\b0\i0\cf1\charscalex100\expndtw-4\f1\cchs0\lang1033\fs23 Bhar^-  '\loch\af0\hich\af0\dbch\f1\cchs0 \'97\'95\hich\af0\dbch\af1\loch\f0\cchs0 - *}\par \column \pard \plain \cbpat8\ql\li0\fi0\ri0\sb1739\sa0 \f1\fs20{\b0\i0\cf1\charscalex100\expndtw3\f1\cchs0\lang1033\fs18 . 204-05.}\par }